Czas oczekiwania - ADWENT

Życie człowieka pełne jest oczekiwania. Wszyscy wciąż na coś czekamy od pierwszej chwili naszego istnienia. Kiedy naród wybrany czekał na obiecanego Mesjasza, zawsze towarzyszyła mu myśl, kim będzie Zbawiciel, który ocali lud Izraela.

Przed nami cztery tygodnie adwentowe. Nie mogą one być czekaniem daremnym, bezmyślnym i bezpłodnym. Jest to bowiem wyjątkowe oczekiwanie na Zbawicela.

Chrystus przychodzi, żeby przekazać nam Boga w Jego życiu wewnętrznym.

"Kto mnie widzi, widzi także Ojca"

(por.J 14.9).

czekanie-adwentCzy czekanie na TAKIEGO GOŚCIA ma być bierne bezczynne i beznadziejne ?
Człowiek, który trwa w stanie marazmu, niczego nie zbuduje, jest człowiekiem słabości i zwątpienia, skostnienia, trzeba się jak najszybciej wyzwolić.
Dlatego Adwent musi być czasem gorącego i żywego oczekiwania, czasem otwartych oczu, skierownych ku górze.
Spróbujmy zacząć od modlitwy - dwa razy dziennie 15 minut dla Boga. Każdy z nas boryka się z problemami. Ilu błędów uniknęlibyśmy, gdybyśmy zapytali Boga, jak mamy postępwać.
Dekalog - proste wskazówki dla naszego życia. Pan Bóg upomina się o swoje miejsce w naszym życiu.On ma swój plan wobec nas.
Czym nas zaskoczy w tym Adwencie? Bądźmy uważni więc i czujni.

stroik-adwentowy