Boże Ciało 2020

Geneza Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej potocznie Bożym Ciałem sięga 750 lat wstecz.

Uroczystość ta wyraża szczególną wdzięczność Kościoła za niezwykły dar obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Jest to wielka tajemnica wiary, która mówi o Jego Boskiej naturze.
Żywy i prawdziwy jest obecny pod postacią Chleba i Wina, dostępny w każdej chwili przez posługę kapłana.
Bóg Najwyższy, Stworzyciel nieba i ziemi stał się tak mały, że każdy może Go dotknąć i wziąć do siebie. Bóg , który zbawia jest Miłością miłosierną i najlepszym Ojcem.
Adoracja Najświętszego Sakramentu poprzez znaki eucharystyczne jest złączeniem świata z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym.
Uzmysławia człowiekowi całą potencję rzeczywistości stworzonej oraz to, że zachowanie świata w istnieniu jest ciągłym stwarzaniem.Przez Eucharystię dotykamy Boga.
Adoracja jest dla człowieka wielkim odpocznieniem i duchową ucztą Boga. Jest czasem, w którym uświadamiamy sobie jak bardzo Jezus winien być Kimś wiodącym w naszym życiu duchowym i czynnościach codziennych.

Zapraszamy do Naszej galerii do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości.