Peregrynacja Ikony Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W dniach 27 – 28 luty przeżywaliśmy w naszej parafii peregrynację Ikony Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Modliliśmy się o łaskę wolności dla ludzi uzależnionych.

Jezus najpełniej objawia swoją wolność, gdy oddaje za nas swoje życie na krzyżu. Jak sam powie, nikt Mu nie zabiera życia, On sam je daje. Wierzymy, że wolność jest darem danym przez Jezusa. I ten jest prawdziwie wolny, kto swoje życie odda całkowicie Bogu. W naszej modlitwie Bogu powierzaliśmy samych siebie, którzy doświadczamy zniewolenia różnymi grzechami oraz tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy są zniewoleni nałogami: alkoholizmem, narkomanią, erotomanią, hazardem.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka skupia ludzi, którzy poprzez ofiarę dobrowolnej abstynencji chcą wypraszać dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek oraz wszelkich innych uzależnień łaskę wyzwolenia. W Jezusowej ofierze zostaje zanurzone dobrowolne wyrzeczenie, ale także to cierpienie, które jest spowodowane uzależnieniem – cierpienie współmałżonków, rodziców, dzieci tych, którzy tkwią w niewoli nałogu. Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.kwc.oaza.pl/