Godzina Bożego Miłosierdzia

Śpiew: „Dotknij, Panie, moich oczu”
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – z uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

Miłosierny Panie, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie! Oto zegar wybił godzinę trzecią, w której oddałeś za nas życie, godzinę naszego zbawienia, godzinę miłosierdzia dla całego świata. Bądź uwielbiony Miłosierny Jezu, Zbawco i Odkupicielu, w godzinie, w której stała się łaska dla całego świata.
Dzisiaj w Święto Miłosierdzia, gdy całe morze łask wylewasz na dusze, uwielbiamy Cię za Twe miłosierdzie. Dziękujemy za Twój Krzyż, znak odwiecznej miłości Boga, który Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wpatrując się w krzyż, zanurzamy się w Twej śmierci, by stać się uczestnikami Boskiego życia, które się na nim dla nas zrodziło. Adorujemy Twój krzyż, noszący piętno hańby i nadzieję wiecznej chwały. Kontemplujemy Twój krzyż, który przez pokolenia jawi się jako głupstwo i wyzwanie; krzyż, który jest syntezą i wypełnieniem paradoksu ewangelicznego, bo wciąż przypomina, że aby znaleźć życie, trzeba je stracić, żeby się narodzić trzeba umrzeć, żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż. Twój krzyż, Panie, wciąż stawia wymagania, a jednocześnie jest wielką obietnicą życia wiecznego i chwały dla człowieka poddanego prawu śmierci; obietnicą zwycięstwa przez wiarę dla człowieka zagrożonego tylu klęskami. Witaj więc krzyżu Jezusa, jedyna nadziejo człowieka, niech Twoja nauka nigdy nie będzie dla nas głupstwem, ale mocą i mądrością Bożą. Nie daj, Panie, byśmy się mieli chlubić z czego innego, jak tylko z Twego krzyża, który jest naszą bramę do życia.

Śpiew: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

„W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat”

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

„Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragną się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).

W ciągu ostatnich dziewięciu dni przyprowadzaliśmy Ci, Jezu, zgodnie z Twoim życzeniem różne grupy ludzi. Zanurzaliśmy ich z wiarą w Twoim boskim Sercu, pełnym miłosierdzia. Wzywasz nas, abyśmy także dziś, w święto Twego Miłosierdzia, przebiegali cały świat i sprowadzali do Ciebie dusze.
Wszystkich ludzi, o dobry Jezu, przyprowadzamy do Ciebie, naszą modlitwą i miłością. Wszystkich zanurzamy w Twoim miłosiernym Sercu. Polecamy Tobie szczególnie osoby konające. Dla wszystkich wypraszamy u Twego Ojca pełnię darów odkupienia, ofiarowując Mu Twoje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. Modlimy się słowami, których nas nauczyłeś.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże

Śpiew: O Krwi i Wodo.
O krwi i wodo,
Któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas
ufamy Tobie (3x)

W sytuacji, gdy na świecie rozprzestrzenia się groźna choroba. Wielu ludzi cierpi. Lekarze i pielęgniarki z pełnym poświęceniem pomagają chorym. Nie każdy zdrowieje, wiele osób Pan Bóg powołuje do siebie. Wsłuchajmy się w te fragmenty Dzienniczka św. siostry Faustyny, gdy pisała o cierpieniu i modlitwie za konających.

Śpiew: „Pan jest mocą” (3x)
Pan jest mocą swojego ludu,
pieśnią moją jest Pan;
moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
w Nim moja siła, nie jestem sam.

„Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza.”

„Dziecię Moje, najwięcej Mi się podobasz przez cierpienie. W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych, córko Moja, nie szukaj współczucia u stworzeń. Chcę, aby woń cierpień twoich była czysta, bez żadnych przymieszek. Żądam, żebyś się nie tylko oderwała od stworzeń, ale i sama od siebie. Córko Moja, chcę się napawać miłością serca twego - miłością czystą, dziewiczą, nieskalaną, bez żadnego przyćmienia. Córko Moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku Mnie będzie czystsza.”

„Jedna noc była taka, że musiałam leżeć bez żadnego poruszenia, zdawało się, że jak się poruszę, to porwie mi się wszystko w płucach. Noc ta była bez końca, łączyłam się z Jezusem ukrzyżowanym i prosiłam Ojca niebieskiego za grzesznikami. Mówią, że choroba płucna nie sprawia tak ostrych cierpień, a jednak ja doświadczam ustawicznie tych ostrych cierpień.”

„Jezu, proszę Cię za duszami, które najwięcej potrzebują modlitwy. Proszę Cię za konającymi, bądź dla nich miłosierny. Także proszę Cię, Jezu, o uwolnienie z czyśćca wszystkich dusz.”

„Łączność moja z konającymi jest w dalszym ciągu tak ścisła. O, jak niepojęte jest miłosierdzie Boże, że mi Pan pozwala przychodzić z pomocą, swoją niegodną modlitwą, konającym. O ile tylko mogę, staram się być przy każdym konającym. Ufajcie Bogu, bo dobry i niepojęty jest, miłosierdzie Jego przechodzi pojęcie nasze.”

„Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają.”

Śpiew: „Zwycięzca śmierci piekła i szatana”
1) Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja!
2) Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
„Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan z martwych powstał.” Alleluja!
3) Ustąpcie od nas smutki, troski, żale,
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!
4) Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja!

Wiele razy św. Faustyna słyszała słowa o karze, jaka zagraża światu i Ojczyźnie naszej. Była wtedy wzywana do gorącej modlitwy, która ratuje ludzi i wynagradza za grzechy przez nich popełniane. Św. Faustyna gorliwie podejmuje to wezwanie. Najczęściej jest to zaproszenie do modlitwy trwającej wiele dni. Wsłuchajmy się w te opisy.

„Dał mi Pan poznać w jednym momencie grzechy świata całego w dniu tym popełnione. Zemdlałam z przerażenia i pomimo że znam całą głębię miłosierdzia Bożego, zdziwiłam się, że Bóg pozwala istnieć ludzkości. I dał mi Pan poznać, kto podtrzymuje istnienie tej ludzkości: to są dusze wybrane. Kiedy dopełni się miara wybranych, świat istniał nie będzie.”

„1934 rok. W dzień Wniebowzięcia Matki Bożej nie byłam na mszy św. – pani doktor nie pozwoliła – ale modliłam się gorąco w celi. Po chwili ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności – i rzekła do mnie: «Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z ofiarą mszy św. Przez te dziewięć dni staniesz przed Bogiem jako ofiara, wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie – czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można»” (Dz 325).

I jeszcze jedno świadectwo mówiące o takim wezwaniu i takiej modlitwie.

„Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w Ojczyźnie naszej. Kara ta miała być – jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił, przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus:
„ Dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą mszę św. Czyń to przez siedem dni.”
Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Je­zus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaska­wie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus: „ Dla ciebie błogosławię krajowi całemu”
I uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga”.

W słowach: „Dla ciebie błogosławię krajowi całemu” Jezus ukazuje znaczenie modlitwy ludzi o głębokiej wierze i gorącej miłości. Ze względu na nich cały kraj otrzymuje błogosławieństwo. Uwielbiajmy Tego, który okazuje tak wielkie miłosierdzie dla wszystkich ludzi, dla kolejnych pokoleń Polaków, dla każdego z nas.

Śpiew: „W Tobie jest światło”
W Tobie jest światło
Każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny
Jezu wybaw nas

W Tobie jest światło
Każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny
Jezu wybaw nas

W Tobie jest światło
Każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny
Jezu wybaw nas

Wysłuchajmy jeszcze kilku krótkich fragmentów z „Dzienniczka”. Mówią one o miłości do Ojczyzny. To piękna postawa, którą dziś wiele osób zagubiło. Uczmy się jej od św. Faustyny.
„Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038).
„Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie” (Dz. 1188).
Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:
„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (1732)

Niech iskra miłosierdzia nieustannie rozpala ludzkie serca na całym świecie. Niech rozpala każdego dnia nasze serca. Bóg jest Miłością. On kocha wszystkich ludzi. On również poszerza nasze serca, aby miały odwagę kochać.

Odmawiając wspólnie Litanię do Bożego Miłosierdzia dziękujmy za Kościół święty; za papieży ostatniego stulecia zwłaszcza za świętego Jana Pawła II, świętego Jana XXIII, świętego Piusa X, Pawła VI, Benedykta XVI; za świętych męczenników; za świętych kapłanów; za świętych zakonników i zakonnice. Dziękujmy szczególnie za świętych kapłanów, którzy ratowali dusze ludzkie w obliczy epidemii: św. Grzegorz Wielki, św. Karol Boromeusz, św. Jan Bosko; dziękujmy za świętych ojców, matki, za święte dzieci i osoby samotne; za święte osoby sprawujące władzę i prośmy za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, aby były „solą ziemi”; za odpowiedzialnych za sprawy Ojczyzny i społeczeństwa; za rząd, sejm, senat i wszystkich sprawujących władzę; za wychowawców młodego pokolenia, rodziców, nauczycieli, dziennikarzy, prawników. W sposób szczególny wypraszajmy zdrowie dla chorych. Polecajmy Panu Bogu personel medyczny. Dla zmarłych wypraszajmy łaskę zbawienia i pocieszenia dla ich rodzin. Módlmy się za dzieci i młodzież. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzył, pogłębił i oczyścił pragnienia młodych serc. Aby młodzi wzrastając stawali się narzędziami zbawczej woli Boga, aby mieli dość światła i siły do dokonywania dobrych wyborów i odparcia wszelkich zakusów złego.

Litania do Bożego Miłosierdzia

Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!
Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść
nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas,
Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się:
Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

Śpiew „Jezu ufam Tobie”
Nasze plany i nadzieje, coś niweczy raz po raz,
tylko Boże Miłosierdzie, nie zawodzi nigdy nas.
Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej.
Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.
Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej.

„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z napisem Jezu ufam Tobie.”/Dz 327/ Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na Krzyżu./Dz. 299/ Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony oznacza krew, która jest życiem duszy. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mego.”/Dz. 299 /

Powiedziałeś, Panie:

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.”
Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za Twój święty wizerunek i za Świętą Siostrę Faustynę, za to, że dzięki jej posłannictwu możemy czcić Twój obraz w naszym kościele i na wszystkich kontynentach świata.

Powiedziałeś, Panie:

„Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.”
Dziękujemy Ci, Miłosierny Jezu za wszystkie łaski, jakie wylewasz na dusze, które przychodzą do Twego wizerunku i naczyniem ufności czerpią łaskę po łasce dla siebie i dla bliźnich.

IMG 0470
IMG 0471