Święto NMP Królowej Polski

Matka i Królowa Polski

3 maja - dla Polaków ten dzień ma wielkie znaczenie, nie tylko ze względu na historyczną datę uchwalenia pierwszej konstytucji.
Tego dnia w 1656r. również Maryja została obrana Królową Polski

i cały naród został powierzony Jej opiece poprzez śluby króla Jana Kazimierza.

Nasz naród zawsze Maryję uznawał za Królową i doświadczał Jej matczynej opieki.
Moc tej opieki zajaśniała wielokrotnie na przestrzeni naszych dziejów.
Papież Jan Paweł II w styczniu 1993r. powiedział:

,,Ten znak Maryi, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej, został na nowo jeszcze odczytany. Maryja jest Królową Polskiej Korony, jest Królową Polski. Maryja jest Królową polskich spraw, polskich trudów, cierpień i polskich zwycięstw. (...) Doświadczenia z przeszłości uczą nas , w kim szukać oparcia, kto jest największym sprzymierzeńcem Kościoła Narodu".
Któż z nas nie słyszał o Częstochowie, o kościele oo. paulinów na Jasnej Górze, o umieszczonym w nim Cudownym Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej?

maryja

 

Chyba nie ma w Polsce człowieka, który nie znałby Cudownego wizerunku Królowej Polski.
Ilekroć brak nam sił, kiedy nie potrafimy już udźwignąć codziennego krzyża, gdy serce nam płacze, klękamy przed obrazem naszej Matki, by prosić o pomoc... do kogóż bowiem mamy pójść gdy jest nam źle, jeśli nie do Matki.

W 1979 roku Jan Paweł II w Akcie Zawierzenia oddał Jasnogórskiej Matce Kościół Powszechny, całą Ojczyznę, wszystkich ludzi i siebie samego, powtarzając słowa oddania:

 

" Matko! Jestem cały Twój i wszystko, co moje, jest Twoim".

Matka Boża Majowa to odwieczna Królowa Polski Polacy cieszą się w świecie opinią narodu szczerze miłującego Matkę Bożą.
Okresem szcególnej czci Królowej Niebios jest maj.
W tym najpiękniejszym miesiącu w roku, kiedy zachwyca nas bujna zieleń i drzewa kwitnące w sadach, gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych.
Podczas majowych spotkań z Maryją wierni odmawiają "Litanię loretańską', jedną z najpopularniejszych katolickich modlitw i jedyną - oficjalnie zatwierdzoną przez Kościół do publicznego odmawiania -litanię ku czci Matki Bożej.
Potem następuje zwykle krótkie rozważanie maryjne, a na zakończenie - już po błogoslawieństwie Najświętszym Sakramentem - śpiewa się pieśni, wysławiające Panią Nieba i Ziemi:

"Chwalcie łąki umajone...'