40-lecie kapłaństwa

40-lecie kapłaństwa ks. proboszcza