Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu chrztu świętego w parafii św Jacka udziela się
w I Niedzielę miesiąca na Mszy św o godz 12:30.

Do sakramentu chrztu świętego rodzice zgłaszają dziecko w kancelarii parafialnej 3 tygodnie przed planowanym dniem udzielenia sakramentu.

DOKUMENTY

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Adres zamieszkania rodziców wg aktualnego zameldowania
  3. Adres zamieszkania rodziców chrzestnych i ich wiek
  4. Rodzice chrzestni nie zamieszkujący parafii chrztu – zaświadczenie o możliwości dostąpienia godności rodzica chrzestnego

UWAGA!

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły sakramenty chrztu, komunii św i bierzmowania oraz mają ukończony 16-ty rok życia i są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
Rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni są zobowiązani do przystąpienia do sakramentu spowiedzi świętej.
Do chrztu św. rodzice zaopatrują się w świecę i białą szatę.

Wprowadzenie do obrzędów Chrztu św.