Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłołci, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055).

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2, 24).

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej po podjęciu decyzji o ślubie w celu uzgodnienia:

  1. godziny,
  2. terminu ślubu,
  3. omówienia formalności przedślubnych.

Trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni składają w kancelarii wymagane dokumenty (patrz niżej) i rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa:

danie na zapowiedzi i spisanie protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:

dlonie

  1. metryka chrztu do ślubu kościelnego (pobrana z parafii Chrztu nie dawniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów),
  2. świadectwo bierzmowania (bardzo często fakt ten odnotowany jest już na świadectwie chrztu),
  3. dowód tożsamości,
  4. świadectwo z oceną nauki religii (z ostatniej klasy lub indeksy nauki religii),
  5. z USC: zaświadczenie do ślubu konkordatowego (pełna nazwa: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – ważne tylko 3 miesiące!) lub odpis aktu zawarcia cywilnego związku małżeńskiego.

 

Prosimy o sprawdzanie identyczności danych w dokumentach cywilnych i kościelnych. W przypadku niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt w kancelarii parafialnej.

co Bóg złączył...

W celu przygotowania się do sakramentu malżeństwa należy odbyć nauki przedślubne w Kościele, w ramach kursu przedmałżeńskiego.

Warunkiem ukończenia kursu jest także odbycie przez narzeczonych dwóch wizyt w Poradni Życia Rodzinnego - czynna w każdy wtorek od godz. 17:00.

Szczególowe terminy spotkań można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Kandydaci do malżeństwa przed ślubem przystepują dwa razy do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Parę dni przed ślubem narzeczeni przynoszą z kancelarii parafii, w której będzie zawarty ślub, kartki na Prekany, potwierdzające odbycie kursu, tym samym dokonuje się zakończenie wszystkich formalności by sporządzić Akt Małżeństwa.