Gorzkie żale

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

„Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie...”

- słowa te rozpoczynają jedno z najpiękniejszych polskich nabożeństw odprawianych w czasie Wielkiego Postu.
Wierzący wyśpiewują miłość do Pana Jezusa, aby otworzyć swoje serca na łaskę zbawienia wysłużoną nam przez Jego cierpienia w Ogrójcu, w czasie Drogi Krzyżowej, przez jego śmierć na Krzyżu.