Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

Jest to droga, którą przeszedł Jezus z Nazaretu do pretorium Piłata do wzgórza Golgoty.
Przeszedł raz jeden, skazany na śmierć krzyżową niosąc na swych ramionach hańbiące brzemię swej śmierci.
Droga krzyżowa trwa nieustannie a postępują nią coraz nowe rzesze ludzi. My również dołączamy się do tej rzeszy w każdy piątek Wielkiego Postu.
W tej tajemnicy odkupienie świata otwarte jest dla  każdego człowieka, aby z Nim znajdował swoją drogę
– drogę do wiecznych przeznaczeń.