Pierwsza Sobota miesiąca

NABOŻEŃSTWO PIERWSZEJ SOBOTY MIESIĄCA

W 1925r. Matka Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus objawiła się Łucji w klasztorze św. Doroty w Pontavedra w Hiszpanii. Przyszła, by powtórzyć swą prośbę i obietnicę wypowiedzianą podczas objawień fatimskich. Matka Boża położyła jedną rękę na ramieniu Łucji i pokazała jej Serce otoczone koroną cierniową, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko Jezus, wskazując na nie, napominało Łucję tymi słowami:

„ Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej Matki, okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował”.

Najświętsza Panna dodała:

„Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwo i niewdzięczność wbijają w każdej chwili. Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszyć i oznajmij w Moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty miesiąca wyspowiadają się, przyjmą Komunię św. wynagradzającą, odmówią Różaniec i będą Mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia”.
    Nabożeństwo obejmuje pięć kolejnych sobót, gdyż pięciu rodzajów obelg i bluźnierstw doświadcza Niepokalane Serce Maryi:
  1. bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu;
  2. bluźnierstwa przeciwko wiecznemu Dziewictwu Maryi;
  3. bluźnierstwa przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu i nie uznawaniu Jej za Matkę rodzaju ludzkiego;
  4. czyny tych, którzy usiłują wpajać w serca dzieci obojętność ,pogardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
  5. czyny tych, którzy urągają Matce Bożej w Jej świętych wizerunkach i tych wizerunków nie szanują.

Siostra Łucja podkreśla, że nabożeństwo nie może łączyć się z przedstawieniem Matce Bożej osobistych próśb.

Nasza bezinteresowna modlitwa ma być zadośćuczynieniem Niepokalanemu Sercu Maryi za ból, jaki sprawiają Jej ludzie.