Duszpasterze

Aktualnie pracujący duszpasterze w parafii:

Kanonik hon. Kap. Kol. św. Wojciecha
Urodził się 23.11.1948 r.
wyświęcony: 10.06.1973 r.
w parafii Św.Jacka od 09.08.2005 roku